Наши услуги

Транспорт

Tранспорт на стока (роба) со целосен комплетен товар, делумен товар и како збирна роба, односно транспорт на роба со повеќе утовари и повеќе истовари.

Диспечерство

Вршиме диспечерски услуги во транспортниот сектор.

Задоволни клиенти

Главна цел ни е да ги задоволиме клиентите со нашиот транспорт.

Галерија

За Нас

МОТО НА НАШАТА КОМПАНИЈА Е НАВРЕМЕН, КВАЛИТЕТЕН ТРАНСПОРТ И ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ.

Сертификат

Сиго

СИГО е транспортна компанија која е основана 11.02.2003 година во Скопје, Македонија. Од 2003 до 2008 година претежна дејност на компанијата е превоз на патници на теритиоријата на град Скопје, Македонија. Од 2008 година компанијата започнува да врши транспорт на стоки во меѓународен сообраќај на теритиоријата на Европа. Во 2011 година основаме компанија СИГО-2011 во Р. Бугарија, со основањето на компанија во земја на Европската Унија успеавме да бидеме поконкурентни на пазарот во Европа. Во 2018 година основавме фирма во Р.Словенија со цел да одговориме на промените во правилата за вршење меѓународен транспорт на територија на Европската унија што произлегоа од Мобилити пакетотна мерки, Располагаме со возила кои што ги исполнуваат еуро 6 нормите и не се постари од 6 години, Имаме вработено професионални возачи за управување на нашите камиони. Возачите се со сите потребни обуки за управување на возилата и со сите потребни документи, дозволи и сертификати за работа во Европска унија. Располагаме со професионален и обичен диспечерски персонал. Нашите аспирации се за континуирано зголемување на обемот на работа, согласно со нашите принципи за професионалност кои кореспондираат со капацитетот кој го поседуваме. Се стремиме кон создавање на тим кој ќе чекори по сигурен пат. Нашата компанија функционира на начин каде што почитта, соработката, тимската работа, самоиницијативноста и желбата за просперитет се секојдневни елементи.

Нашиот тим

Синиша Костадиновски

Директор

Жаклина Костадиновска

Директор,
Административен менаџер,
CFO

Гордана Секуловска

Администрација

Игор
Георгиевски

Интернационален сообраќаен менаџер

Оливер Колевски

Сениор Диспечер

Александар Мирчевски

Диспечер

Партнери

Контакт

Контакт

СИГО
ул.508 бр.83 Марино, Илинден
1000 Скопје, Македонија
Тел/Факс: +389 2 512 4435