Наши услуги

Транспорт

Tранспорт на стока (роба) со целосен комплетен товар, делумен товар и како збирна роба, односно транспорт на роба со повеќе утовари и повеќе истовари.

Диспечерство

Вршиме диспечерски услуги во транспортниот сектор.

Задоволни клиенти

Главна цел ни е да ги задоволиме клиентите со нашиот транспорт.

Галерија

За Нас

МОТО НА НАШАТА КОМПАНИЈА Е НАВРЕМЕН, КВАЛИТЕТЕН ТРАНСПОРТ И ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ.

Видео

Сиго

СИГО е транспортна компанија која е основана 11.02.2003 година во Скопје Р. Македонија. Од 2003 до 2008 година претечна дејност на компанијата е превоз на патници на теритиоријата на Р. Македонија. Од 2008 година компанијата започнува да врши транспорт на стоки во меѓународен сообраќај на теритиоријата на Европа. Во 2011 година основаме компанија СИГО-2011 во Р. Бугарија, со основањето на компанијаво земја на Европската Унија успеавме да бидеме поконкурентни на пазарот во Европа. Располагаме со возила кои што ги исполнуваат еуро 5 и еуро 6 нормите, сите возила се опремени со GRS системи за следење и контрола. Имаме вработено професионални возачи за управување на нашите камиони. Возачите се со сите потребни обуки за управување на возилата и со сите потребни документи, дозволи и сертификати за работа во Европа. Располагаме со професионален и обичен шпедитерски и диспо персонал. Нашите аспирации се за континуирано зголемување на обемот на работа, согласно со нашите принципи кои кореспондираат со капацитетот кој го поседуваме. Се стремиме кон создавање на тим кој ќе чекори по сигурен пат. Нашата компанија функционира на начин каде што почитта, соработката, тимската работа, самоиницијативноста и желбата за просперитет се секојдневни елементи.

Нашиот тим

Синиша Костадиновски

Директор

Дени Стојановски

Диспечер

Оливер Колевски

Диспечер

Жаклина Костадиновска

Администрација

Гордана Секуловска

Администрација

Партнери

Контакт

Контакт

СИГО
ул.508 бр.83 Марино, Илинден
1000 Скопје, Македонија
Тел/Факс: +389 2 616 0309